Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 16:38 27/11/2020  

Tuần 49 năm 2020
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/11/2020)

- Họp triển khai công tác trong tuần.

- Liên đội tổng kết phong trào chào mừng ngày 20/11.

- Bộ phận tài vụ đối chiếu quyết toán các khoản chi trong tháng.

- Văn thư sắp xếp các loại hồ sơ.

- CM xây dựng kế hoạch kiểm tra CM trong tuần.

- TTCM xây dựng kế hoạch: Tổ chức ngày hội kỹ năng sống ( Tổ 1,2 & 4,5); Thi GVCN giỏi.

- GVCN rà soát lại các loại vở để dự thi: VSCĐ cấp trường.

Thứ Ba
(01/12/2020)

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

- Y tế: Nộp các loại hồ sơ phòng chống dịch covid để kiểm tra; Thực hiện công tác tuyên truyền theo kế hoạch.

- Triển khai hoạt động ca múa hát sân trường và TD giữa giờ ( T. Trung, T. Thắng).

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12 ( T. Châu)

- Nhân viên bảo vệ tăng cường công tác kiểm tra, bảo quản CSVC.

- Đánh giá bài thu hoạch chính trị hè 2020 ( BGH)

Thứ Tư
(02/12/2020)

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

- GV, NV nộp các loại hồ sơ theo quy định để kiểm tra đợt 1 ( Nộp tại T. Lộc).

- 13 giờ 30: Sinh hoạt chuyên môn các tổ.

- Kiểm tra các loại hồ sơ (BGH)

Thứ Năm
(03/12/2020)

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

- Kiểm tra các loại hồ sơ (BGH).

- Kế toán hoàn thành hồ sơ nâng lương tháng 12/2020.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

- Kiểm tra các loại hồ sơ (BGH)

- Tổng hợp đánh giá kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ( C. Vy).

- 03 GV tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020 ( GV theo dõi và thực hiện lịch dạy thay).

Thứ Sáu
(04/12/2020)

- Hoàn thành công tác kiểm tra các loại hồ sơ và tổng hợp đánh giá ( CM, TVP).

- GV thực hiện có hiệu quả 15 phút đọc và chia sẽ sách theo lịch của CM.

- Đánh giá công tác trong tuần và xây dựng kế hoạch tuần đến.

- Giải quyết vụ việc trong tuần.

- Thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ thư viện và thiết bị ( BGH)

Thứ Bảy
(05/12/2020)

- Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ.

- Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ.

Chủ Nhật
(06/12/2020)