Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ VP

Tổ VP

Cập nhật lúc : 15:54 29/07/2014  

Tổ văn phòng

Tổ trưởng:  Lê Thị Hằng
Điện thoại:Email: qhangtom@gmail.com

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên
Chức vụ Email
1 Trần Văn Lộc   Hiệu Trưởng
2 Nguyễn Sấn   P.Hiệu Trưởng
3 Văn Thị Thanh Thúy   Kế Toán
4 Nguyễn Cữu Vũ Vy   Y.Tế 
5

Nguyễn Thị Tâm

  T.Viện; T.Bị  
6

Nguyễn Anh Kiệt

   GV.TPT Đội  
7 Võ Lưu   Bảo vệ

Số lượt xem : 434