Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 15:58 29/07/2014  

Khối 2

 
 

Tổ trưởng: Hoàng Thị Thủy

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

 

 

Hồ Thị Kim Hồng


     
2

 

 

 

 

Số lượt xem : 430