Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên:  Trần Văn Lộc
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  tranvanloc70@gmail.com
Điện thoại:  0982891732
Địa chỉ:  Thị Trấn Phú Lộc

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung. Phụ trách CM toàn cấp, phụ trách khối 4,5 và đặc thù.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 673

Các tin khác